Ziyaretçiler
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugun905
mod_vvisit_counterDun1525
mod_vvisit_counterHepsi671497

Simdi Bagli olan: 48
Your IP: 23.20.149.27
,
Now: 2014-04-20 10:17
İslami Sözler
Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır.
Nuşirevân-ı Âdil -
Çok Dilli Sözlük
Word

 To: 

Langtolang Dictionary

PostHeaderIcon Hz. Havva ve Yaratılışı

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

            İlk kadın ve tüm insanlığın anası Hz. Havva’dır. Ona “yaşayan, diri, canlı” manasına gelen bu  ismi kendi nefsinden yaratıldığı eşi Hz. Adem tarafından  verildiği rivayet edilir. Onun İbrânîce Tevrat'ta adı Havvâh'tır. Tev­rat'ın Yunanca tercümesine Eva, Latin­ce'ye Heva. buradan da Batı dillerine Eve şeklinde geçmiştir. Tevrat'a göre insan neslinin annesinin ismi Havvâ’dır.[1] Lakabı ise “Ümmü’l-Beşer” (Beşeriyetin anası)’dir.

             Kur’an-ı Kerîm’de yaratılışı ile  ilgili  fazla tafsilat bulunmaz. Ayetlerde ondan şöyle söz  edilir: “ Sizi bir tek candan  yaratan, Ondan yine onun zevcesini  vücuda getiren O’dur.”[2] Başka bir ayette ise: “Size nefsinizden, ülfette bulunmanız  için eşler yaratmış..”[3] Görüldüğü üzere  Kur’an’da Havva’nın Hz. Adem’in nefsinden  yaratıldığından başka  bir detay  bulunmamaktadır.[4] Ancak İslamî pek çok  kaynakta bu  hususta işin detayına  kadar pek  çok  rivayet bulunmaktadır. Gariptir ki bu  rivayetlerin pek  çoğu Tevrat ile  bire bir aynıdır.
 

PostHeaderIcon Hz. Adem ve Yaratılışı

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 13
ZayıfMükemmel 

          Hz. Adem; ilk insan,  ilk  peygamber ve  insanlığın atasıdır. Ona bu ismin verilmesinin sebebi yeryüzü (toprak) manasına gelen “edim” kelimesinden kaynaklanmaktadır.[1] Lakabı ise “Ebu’l-Beşer” (Beşeriyetin babası)’dir.[2] İnsanlık aleminde annesi  olmayan  tek  kişidir. İslam akidesine göre Hz. Adem  hakkında bilgilerimiz kur’ân ve sünnetle sınırlıdır. Hz. Adem insanlığın atası ve  muharref dini metinlerde bahsi  geçmesi  sebebiyle insanlık açısından önem  arz etmektedir. Bu sebeple de Hz. Adem hakkında farklı dini anlayış ve yorumlar bulunmakta  olup  bunlar Kur’ân ve sünnette anlatılan adem kıssası ile  birleşip yüz yıllarca “Adem  Kıssası”  olarak  karşımıza  çıkmaktadır. Böyle bir tablonun karşımıza çıkmasının  sebebi  ise  Kur’ân ve sünnette  yaradılış hakkında derinlemesine  bilgi  olmaması  ile muharref dinlerde bu  konuda bilgilerin  mevcut olup zamanla İslam kültürüne  sirayet etmesidir.  Kısacası Hz. Adem Kıssası hakkında farklı rivayetler bulunmakla  birlikte fazla tafsilata inmeden ve aslı bozulmadan bize  ulaşan  haberler  mevcuttur.Biz  burada soru-cevap şeklinde kısaca açıklayalım.

 Adem neyden yaratıldı ve insanlar niçin farklı renkteler?Ebu Mûsâ’nın rivayet ettiği bir  hadiste Râsülullah  şöyle buyurmuştur: “ Allah (cc) insanı bütün yer yüzünden aldığı topraktan  yarattı; bu sebeple ademoğulları yer yüzünden alınan toprağa göre kırmızı, siyah, beyaz ve bunların arası renk almakta, yumuşak ve sert iyi ve  kötü  olmaktadır.”
 
Medeniyet Tarihi
İslam Tarihi Makaleleri
Arapça Klavye
                                                                                                                      Arapça Klavye